Ανάλυση Θέσεων Εργασίας

Ανάλυση Θέσεων Εργασίας

Τι εννοούμε με τον όρο;

 • Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας είναι ουσιαστικά η διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής των σημαντικών δραστηριοτήτων που εκτελεί ένας εργαζόμενος, των υπευθυνοτήτων, των καθηκόντων, των απαιτήσεων και του σκοπού της θέσης καθώς και της ένταξης αυτής στο οργανόγραμμα της επιχείρησης μαζί με τα αποτελέσματα που αναμένονται από τον κάτοχό της.
 • Οι περιγραφές των προσόντων των θέσεων εργασίας αντίστοιχα ορίζουν τη μόρφωση, τα προσόντα, τις ικανότητες, την εκπαίδευση, την εμπειρία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτεί η κάθε θέση προκειμένου ο εργαζόμενος που θα την αναλάβει να κάνει αποτελεσματικά την δουλειά του.

Γιατί είναι σημαντική η Ανάλυση των Θέσεων Εργασίας

 1. Βοηθάνε στην βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης.
 2. Χρησιμεύουν στον επανασχεδιασμό των θέσεων, σε μία μάλιστα ραγδαία μεταβαλλόμενη, λόγω οικονομικοκοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων, οικονομία.
 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξεκαθαρίζουν το τοπίο όσο αφορά την αναζήτηση – το πώς συντάσσεται για παράδειγμα, μία αγγελία – την προσέλκυση και την επιλογή νέων εργαζομένων.
 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βοηθάνε στην εκπαίδευση του προσωπικού.
 5. Εντοπίζουν τα σημεία όπου θα βασιστεί η αξιολόγηση των εργαζομένων.
 6. Διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων όσο αφορά την ανάπτυξη των μελών της ομάδας σας.
 7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να προχωρήσετε με αντικειμενικότητα στον σχεδιασμό του συστήματος αμοιβών.

Επόμενα βήματα

 • Επικοινωνείτε μαζί μου
 • Ορίζουμε συνάντηση.
 • Αναλύουμε τα δεδομένα.
 • Σας λέω την πρότασή μου και πόσο θα κοστίσει.
 • Συμφωνούμε και ορίζουμε τις συναντήσεις που θα χρειαστούν για να ολοκληρώσουμε την σύνταξη του εγχειριδίου ΑνάλυσηΘέσεωνΕργασίας™.
 • Ξεκινάμε την ανάλυση σε βάθος!

Τώρα τα λέμε και από εδώ!    Send to Messenger

Θέλεις να  ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ
την επιχείρησή σου να ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ;

Απόκτησε ΤΩΡΑ τις 10 ΤΑΚΤΙΚΕΣ που μπορείς να εφαρμόσεις στην επιχείρησή σου από ΣΗΜΕΡΑ!